London: “Formosa cút khỏi Việt Nam!”

- Quảng Cáo -

LONDON (CTM Media) – Vào lúc 10 giờ sáng ngày hôm nay, Thứ Ba 25 Tháng 10, 2016, một cuộc biểu dương do cơ sở Đảng Việt Tân tại Anh Quốc và Tổ Chức Con Đường Việt Nam tại London đã phối hợp tổ chức đã diễn ra ngay trước Lãnh Sự Quán nhà nước Cộng Sản Việt Nam để đòi hỏi công ty Formosa cút khỏi Việt Nam cũng như phản đối nhà cầm quyền CSVN đã bao che cho Formosa và đàn áp những người biểu tình đòi công lý tại Việt Nam.

Xin bấm vào đường dẫn dưới đây để xem video:

Dù là một ngày làm việc, cuộc biểu tình đã quy tụ được hơn 50 đồng hương với những biểu ngữ nói lên đòi hỏi và nguyện vọng của người dân Việt Nam hiện nay.

Điểm đặc biệt của cuộc biểu dương hôm nay là sự hiện diện của đại đa số người trẻ quan tâm tới vận mệnh của đất nước.

- Quảng Cáo -

Sau đây là một số hình ảnh nóng về cuộc biểu tình đang diễn ra ngay khi những giòng chữ này được viết.

- Quảng Cáo -

2 CÁC GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here