MC Phan Anh & Vượt đèn đỏ và Không xếp hàng

Nguồn: Dưa Leo

- Quảng Cáo -

Ba việc:

1) MC Phan Anh cùng hơn 16 tỉ đồng tiền cứu trợ đồng bào lũ lụt Miền Trung;
2) Vượt đèn đỏ; và
3) Không xếp hàng

có liên quan gì với nhau?

Nguồn: Dưa Leo
Video Từ Người Dân

- Quảng Cáo -

2 CÁC GÓP Ý

    • Mả tổ cái thằng chó đẻ chuyên đi ăn cứt sủa bậy đây rồi. Ông mà bắt đuợc mày ngoài đường thì ông cho bố mẹ mày không nhận ra mày. Mả cha thằng chó đẻ

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here