Nguyễn Phú Trọng – Rắn giả Lươn 1 

Thư của viên chức cán bộ đảng viên ủng hộ Trịnh Xuân Thanh gửi Người Buôn Gió Trích từ “Trịnh Xuân Thanh đường xa vạn dặm 3”- Người Buôn Gió Ngày 18.09.2016 Gửi Blog Người Buôn Gió Đáng ra bài này tôi dã gửi cho anh từ mấy hôm trước. Nhưng đọc Blog thấy anh nói … Continue reading Nguyễn Phú Trọng – Rắn giả Lươn 1 

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux