Trịnh Xuân Thanh con dê tế thần: Phần 3 – Cuộc họp của UBKTTW và báo cáo xin ra khỏi đảng của Thanh

Ở phần 2 trước có đề cập phần 3 sẽ nhắc tới sự tái xuât giang hồ của “minh chủ cải cách” Trương Tấn Sang. Nhưng do cuộc họp của uỷ ban trung ương đảng ngày hôm nay diễn ra tại Hà Nội, do Trần Quốc Vượng chủ sự tiến hành như dự kiến, nên … Continue reading Trịnh Xuân Thanh con dê tế thần: Phần 3 – Cuộc họp của UBKTTW và báo cáo xin ra khỏi đảng của Thanh

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux