Cần biết tiền thuế của chúng ta đi đâu?

0
- Quảng Cáo -

Việt Nam là nước có tỷ lệ thu thuế và chi tiêu công cao vượt trội trong khu vực. Tuy nhiên, chi phí dành cho đầu tư và phát triển chỉ chiếm khoảng 17% tổng chi ngân sách nhà nước (NSNN). Trong khi đó chi thường xuyên chiếm tới gần 70%. Tức là gần phần lớn tiền thuế của nhân dân Việt Nam đóng là để trả lương cho công chức nhà nước.

Hiện nay, kế hoạch sử dụng ngân sách nhà nước được đóng dấu mật trước khi phê duyệt. Khi nhà nước không công khai thì chúng ta cũng không thế tham gia đóng góp ý kiến. Chính điều này gây ra rất nhiều lãng phí trong quá trình sử dụng ngân sách.

Vì thế, muốn ngân sách nhà nước được sử dụng hiệu quả hơn, thì việc đầu tiên nhà nước cần làm là công khai kế hoạch sử dụng ngân sách nhà nước ở tất cả các cấp trước khi phê duyệt.

Xưa kia, người ta thấy chim và bắt đầu hỏi: Vì sao con người không bay nhỉ? Thế là người ta phát minh ra máy bay.

- Quảng Cáo -

Người ta thấy cá và hỏi: Tại sao con người lại không lặn? Thế là tàu ngầm ra đời.

Rồi người ta hỏi: Vì sao không công khai phương án phân bổ ngân sách nhà nước trước khi phê duyệt ở tất cả các cấp nhở?

Nguồn: Ếch Phu Hồ
Video Từ Người Dân

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here