Đóng cổng trụ sở Tiếp Dân, còn nói dân oan bị “thần kinh”

- Quảng Cáo -

Ngày 27/7/2016 trong khi bà con dân oan bị cướp đất kéo đến khiếu nại tại trụ sở Tiếp Dân Trung Ương ở số 1 Ngô Thị Nhậm, Hà Đông, Hà Nội, cán bộ tiếp tục đóng cổng không cho dân vào đưa đơn khiếu kiện và tố cáo tham nhũng.

Trước bao nhiêu điều oan trái mà người dân oan đang gánh chịu nhưng bị cấm cửa, thế mà hôm nay ông Dương Văn Huế, người từng là phó ban của thanh tra, đã xúc phạm cho rằng cổng đóng vì sợ bà con dân oan bị “thần kinh”,  “không được vào trụ sở”….

nguồn video: FB Vĩnh Phước Đoàn Trương

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here