Ca khúc Giặc Tàu Cút Xéo!

0
- Quảng Cáo -

Nhóm du ca nói lên ý chí bảo vệ non sông của toàn dân Việt Nam. Lòng dân sôi sục trước sự kiện Trung Cộng xâm lấn, bao vây ngoài Biển Đông, gặm nhấm từng phần, từng vùng với sự tiếp tay của lãnh đạo tay sai nhu nhược và bọn quan tham từ trung ương đến địa phương.

Giặc Tàu Cút Xéo
Sáng tác: Trần Huân
Trình bày: Tốp Du Ca Việt Nam

Nguồn: Đặng Hoài An
Video Từ Người Dân

 

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here