Con ếch và Trung Quốc

- Quảng Cáo -

Nếu cứ tiếp diễn tình trạng mọi chuyện, từ nhỏ đến lớn đều… để nhà nước lo, thì có lúc sẽ không còn gì để lo.

Tác giả cảnh tỉnh mọi người về hiểm họa Trung Cộng đang ngày đêm gặm nhắm từng phần đất nước với sự tiếp tay của nhà cầm quyền các cấp.

Video: Dưa Leo
Video Từ Người Dân

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here