Washington biểu tình 15/5/2016
đồng hành cùng người dân trong nước

- Quảng Cáo -

WASHINGTON DC, Hoa Kỳ (CTM Media) – Đồng hành cùng người dân trong nước trong ngày 15/5/2016 phản đối nhà nước CSVN hành xử không minh bạch, vô trách nhiệm trước thảm họa cá chết hàng loạt do Formosa xả thải chất độc, người Việt tị nạn CS biểu tình trước Tòa Đại Sứ CSVN tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ trưa ngày 15 Tháng Năm, 2016.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here