Bộ Giáo Dục đính chính Quy Định Các Hành Vi Sinh Viên Không Được Làm

Sinh viên Việt Nam
- Quảng Cáo -

(CTM Media) – Vào ngày hôm qua, 5 Tháng Năm, 2016, Bộ Giáo Dục và Đào Tạo nhà nước CSVN đã ban hành một văn bản để đính chính bản quy chế mà Bộ đã ban hành một tháng trước đó vào ngày 5 Tháng Tư, có tên gọi là Thông Tư số 10/2016 chứa đựng Điều số 6, có nội dung ấn định những điều cấm đoán sinh viên không được làm.

Điều 6 bao gồm những điều cấm sinh viên không được làm như sau:

“ Không được tổ chức hoặc tham gia tụ tập đông người, biểu tình, khiếu kiện trái pháp luật; sản xuất, vận chuyển, phát tán, tàng trữ, sử dụng hoặc lôi kéo người khác sử dụng các tài liệu, ấn phẩm, thông tin phản động; thành lập, tham gia các hoạt động mang tính chất chính trị trái pháp luật; đăng tải, bình luận, chia sẻ bài viết, hình ảnh có nội dung xâm phạm an ninh quốc gia, chống phá đảng và nhà nước, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân trên mạng Intenet.”

Thông tư nói trên đã bị phản đối mạnh mẽ, đặc biệt về tính hợp pháp và hợp lý của nó.

- Quảng Cáo -

Một sinh viên tên Phương nêu ý kiến: “Thế nào được tính là chống phá nhà nước, như thế nào là xúc phạm danh dự, nhân phẩm? Cứ không quản lí được là cấm? Một đạo luật quá mù mờ”.

Một bạn sinh viên khác viết: “Các bác cứ hay chê giới trẻ không quan tâm đến xã hội với chính trị, mà cứ hễ muốn nói lại có nguy cơ bị quy chụp là chống phá nhà nước, vậy thì tiếng nói phản biện từ giới trẻ sẽ như thế nào đây?”

Vì vậy, Bộ GD & ĐT đã ra văn bản đính chính nói trên.

Luật sư Trần Vụ Hải cho rằng văn bản đính chính là không đủ. Ông nói: “Trong thông tư này, trong quy định này còn có một phần nữa là phần về kỷ luật sinh viên. Trong phần kỷ luật này nó có vấn đề là không chỉ đình chỉ học tập, thậm chí là gần như là đuổi ra khỏi trường. Thế thì cái này nó liên quan đến Hiến pháp, liên quan đến quyền đi học của các em sinh viên. Hạn chế hay cấm đoán quyền có các em thì phải bằng luật. Cho đến giờ phút này không có luật nào nói về vấn đề đấy. Hiện nay Luật Giáo dục chưa quy định. Như vậy, về nguyên tắc là không được áp dụng các quy định ấy, nếu luật chưa ban hành. Như vậy là thông tư này đến nay gọi là điều chỉnh nửa vời.”

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here