Quốc Hội Châu Âu thông qua quyết định về dữ liệu hành khách hàng không

0
- Quảng Cáo -


BRUSSELS (CTM Media) – Quyết định về dữ liệu hành khách hàng không (Passenger Name Record, PNR) được Quốc Hội Châu Âu thông qua hôm 14/04/2016 với 463 phiếu thuận và 174 phiếu chống.

PNR được xem là một phương tiện đấu tranh chống khủng bố vì sẽ tạo điều kiện để phát hiện các phong trào thánh chiến hầu ngăn cản chúng hành động.

PNR buộc các hãng hàng không cung cấp thông tin về hành khách đi máy bay, như tên tuổi, số điện thoại, hành trình chuyến bay, địa chỉ liên lạc, phương thức thanh toán…cho các quốc gia châu Âu liên quan. Mục đích nhằm giúp phát hiện những đối tượng tuy chưa có tên trong danh sách tình nghi khủng bố, nhưng phân tích dữ liệu cho thấy cần phải điều tra. Sau đó các nước thành viên sẽ cảnh báo cho các quốc gia châu Âu khác nếu thấy cần thiết.

Các thông tin nhạy cảm như chủng tộc, tôn giáo, tình trạng sức khỏe hay xu hướng tính dục sẽ không có trong PNR. Các dữ liệu được lưu giữ trong vòng 5 năm, nhưng những thông tin để nhận diện sẽ bị làm mờ sau sáu tháng, trừ phi cần phục vụ cho điều tra.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here