Hà Nội có 47 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội

Ứng cử viên Nguyễn Đình Hà
- Quảng Cáo -

HÀ NỘI (CTM Media) – Vào ngày hôm qua, 13 Tháng 3, 2016, là ngày hết hạn nộp đơn ứng cử, Ủy Ban Bầu Cử Hà Nội thông báo cho biết là đã tiếp nhận hồ sơ ứng cử Đại Biểu Quốc Hội của 87 người, trong đó có 47 người tự ứng cử và 40 người do các cơ quan hay tổ chức giới thiệu.

Dự kiến Hội Nghị Hiệp Thương (tức là thủ tục xét các hồ sỡ ứng cử) lần thứ 2 để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH, HĐND sẽ được tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 16/3 – 18/3. Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 được tổ chức trong khoảng thời gian từ 13/4 – 17/4.

Về phiá ứng cử đại biểu Hội Đồng Nhân Dân Hà Nội thì có 196 hồ sơ được các cơ quan, tổ chức giới thiệu ứng cử và 9 hồ sơ tự ứng cử‎.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here