Nguyễn Phú Trọng cử đặc sứ sang Bắc Kinh gặp Tập Cận Bình

Đặc sứ TBT Nguyễn Phú Trọng sang Bắc Kinh gặp Tập Cận Bình, 29-02-2016
- Quảng Cáo -

BẮC KINH (CTM Media) –  Hôm 29 tháng Hai, Ông Hoàng Bình Quân, Đặc phái viên của Tổng Bí Thư Cộng Sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, đã sang Bắc Kinh hội kiến với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để cám ơn lời chúc mừng Đại Hội XII thành công, đồng thời chuyển thông điệp của ông Nguyễn Phú Trọng đến Chủ tịch Tập Cận Bình.

Được biết, trong thông điệp, Tổng bí thư Đảng CSVN bày tỏ tình láng giềng gần gũi hai nước chia sẻ hệ thống chính trị giống nhau và có nhiều lợi ích chung, với mong muốn hai bên cùng thực hiện tăng cường “quan hệ trao đổi, hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc phát triển lành mạnh, ổn định lâu dài.”

Ông Hoàng Bình Quân cũng tường trình với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về kết quả tốt đẹp của Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam, và “khẳng định Đảng CSVN kiên định chủ nghĩa Marx-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập và chủ nghĩa xã hội, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng”. Đặc sứ Nguyễn Phú Trọng cũng tái khẳng định “kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện với Trung Quốc.”

Trong dịp này, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình một lần nữa chúc mừng thành công của Đại hội Đảng CSVN. Đồng thời nhấn mạnh việc phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Trung Quốc và Việt Nam, và khẳng định Trung Quốc hết sức coi trọng quan hệ Việt – Trung, “kiên trì trước sau như một phát triển quan hệ lâu dài, bền vững với Việt Nam theo phương châm ’16 chữ vàng’ và tinh thần ‘4 tốt’.”

- Quảng Cáo -

Tuy nhiên, về tình hình Biển Đông, như người ta dự đoán, trong phần bày tỏ quan điểm về việc nhạy cảm này, đặc phái viên Hoàng Bình Quân chỉ nêu ra đề nghị với Trung Quốc một cách chung chung mà không có thái độ manh mẽ như các nước có tranh chấp trong vùng.

- Quảng Cáo -

5 CÁC GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here