Bà Aung San Suu Kyi sẽ không làm Tổng Thống Miến Điện

1
Bà Aung San Suu Skyi
Bà Aung San Suu Kyi
- Quảng Cáo -

MIẾN ĐIỆN (CTM Media) – Ngày 1 Tháng Ba, 2016, truyền thông Miến Điện loan tin nữ dân biểu Aung San Suu Kyi, Chủ Tịch Đảng Liên Minh Quốc Gia Vì Dân Chủ Miến Điện (NLD), sẽ không làm Tổng Thống Miến Điện vào cuối Tháng Ba này.

Tại Miến Điện, đảng nào chiếm đa số ghế trong Quốc Hội thì vị Chủ tịch đảng này thường được bầu lên làm Tổng Thống Miến Điện.

Thượng tuần Tháng Mười Một năm ngoái, đảng NLD thắng lớn nên nhiều người tưởng lầm là bà Aung San Suu Kyi sẽ trở thành Tổng Thống Miến Điện. Tuy nhiên, Điều T59 (f) trong hiến pháp của quốc gia này không cho phép bất cứ ai có chồng con là người nước ngoài nắm giữ chức vụ Tổng Thống. Bà Aung San Suu Kyi ở trong trường hợp này vì chồng và hai con của bà đều mang quốc tịch Anh.

Muốn sửa đổi Điều 59 (f) của Hiến Pháp cần phải có 2/3 tổng số dân biểu Quốc Hội thông qua, mà hiện nay 25% dân biểu cánh quân nhân quyết liệt phản đối việc sửa đổi hiến pháp. Sau nhiều lần điều đình vẫn không có kết quả, bà Aung San Suu Kyi quyết định sẽ không ra tranh cử Tổng Thống trong cuộc bỏ phiếu của các dân biểu Quốc Hội vào cuối Tháng Ba này. Lý do là chính phủ mới cần sự hợp tác của cánh quân nhân trong Quốc Hội để ổn định tình hình hầu xây dựng đất nước.

- Quảng Cáo -

Khi nghe được tin này, phản ứng chung của người dân Miến Điện là lấy làm tiếc, nhưng họ tin chắc rằng dù không làm Tổng Thống bà Aung San Suu Kyi vẫn đóng góp nhiều vào việc xây dựng đất nước để đưa Miến Điện trở thành một quốc gia văn minh, tiến bộ và tiếp tục dân chủ hóa đất nước.

- Quảng Cáo -

ĐÃ CÓ 1 GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here