Khi Hiến pháp bị vi phạm có hệ thống

Bùi Tín - Blog Bùi Tín, VOA

4
Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ
- Quảng Cáo -

Dưới đây tôi sẽ chứng minh hiến pháp Việt Nam đã bị vi phạm một cách có có hệ thống. Đây là một thảm họa quốc gia đã kéo dài. Cả năm bản Hiến pháp các năm 1946, 1959, 1980, 1992 và 2013 đều bị vi phạm suốt 70 năm nay.

Trước khi nói đến những vi phạm đó, xin đặt vấn đề trách nhiệm thuộc về ai?

Trước hết đó là trách nhiệm của Quốc hội suốt 13 khóa vừa qua, trên danh nghĩa là “cơ quan quyền lực cao nhất’’. Thứ đến là cơ quan hành pháp, bao gồm chính phủ, chủ tịch nước và thủ tướng cùng các bộ trưởng, thứ trưởng, và các thành viên khác. Ở nhiều nước, khi nhận nhiệm vụ, tổng thống phải thay mặt chính phủ đặt tay lên bản hiến pháp hoặc Kinh Thánh để tuyên thệ trung thành tuyệt đối với bản hiến pháp. Tội vi hiến bị coi là tội rất nặng.

Khẩu hiệu
Khẩu hiệu rất kêu

Về mặt tư pháp, nhiều nước có tòa án hiến pháp, có hội đồng hiến pháp, chuyên giám sát việc thi hành hiến pháp một cách nghiêm ngặt, khi thấy làm sai hiến pháp phải lên tiếng ngay để truy cứu trách nhiệm và xử lý công khai.

- Quảng Cáo -

Ở nhiều nước không có hội đồng hiến pháp, như ở Việt Nam, thì tòa án tối cao và viện kiểm sát tối cao phải nhận trách nhiệm này, phải giám sát mọi hoạt động của nhà nước và báo động khi thấy hiến pháp bị vi phạm, và kiểm tra việc giải quyết.

Trong Hiến pháp năm 1980, có thể nói vi phạm nghiêm trọng nhất là Điều 4, một điều được mô phỏng theo Điều 5 trong hiến pháp Liên Xô. Điều 4 này khẳng định “Đảng Cộng sản là lực lượng duy nhất lãnh đạo nhân dân, lãnh đạo xã hội, quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam”. Trong Điều 6 còn thêm một câu rất mỉa mai: ’’Đảng hoạt động trong khuôn khổ của Hiến pháp”.

Trong Hiến pháp đầu tiên năm 1946, Mục Ba, Điều 22 ghi: ’’Nghị viện Nhân dân (Quốc Hội) là cơ quan có quyền cao nhất’’. Rõ ràng qua Hiến pháp 1980, với Điều 4 đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) đã truất quyền của Quốc hội được ghi trong Hiến pháp 1946, tự nhận mình có quyền cao nhất, quyền duy nhất lãnh đạo, tự đặt mình cao hơn nhân dân. Hành động này là vi hiến (Theo lời Gorbachov, Liên Xô sụp đổ là do Điều 5 trong hiến pháp của nước ấy).

Đảng CSVN đã ngang nhiên vi phạm Hiến pháp 1946 vì Điều 32 trong văn kiện đó quy định “Những việc quan hệ đến vận mệnh quốc gia, phải đưa ra nhân dân phúc quyết”. Quyết định đặt đảng CSVN lên trên quốc hội không hề được nhân dân phúc quyết, và đây rõ ràng là một hành động vi hiến cực kỳ nghiêm trọng. Ngay cả Hiến pháp 1959, trong mục Sửa đổi Hiến pháp, cũng quy định “Hiến pháp được sửa đổi phải được 2/3 đại biểu tán thành và phải đưa ra toàn dân phúc quyết’’. Việc không thực hiện chuyện phúc quyết là một vi phạm trắng trợn Hiến pháp 1946.

(trang kế)

- Quảng Cáo -

4 CÁC GÓP Ý

  1. 1) Người viết bài theo lối Tư bản chủ nghĩa nhiều quá. 2) Liên xô sụp đổ là do Đảng ko lãnh đạo đc Quân đội ( mâu thuẩn cá nhân nội bộ ). 3) Điều hành 1 quốc gia chứ không phải là 1 công ty, không thể muốn làm là làm ngay được,nhất là hiện nay nhà nước ta đang muốn thúc đẩy nền kinh tế nâng cao đời sống,cải thiện nền quốc phòng,rồi hệ lụy đằng sau cũng phải tính đến 1 khi đã sửa đổi bổ sung.Bài viết chỉ nhìn trên khia cạnh của 1 nhà phê bình văn học hơn là đứng trên cương vị của các lãnh đạo nhà nước

  2. Khi có hiến pháp mới, tôi đề nghị hiến pháp được công bố trên mạng, tôi cũng xin được góp quỹ để in cho mỗi người dân, không có điều kiện lên mạng, một quyển hiến pháp. Để người dân biết khi nào họ bị cáo buộc là phản động, khi nào họ chỉ đơn thuần thực thi quyền công dân. Còn mấy thằng đồng chí ỷ quyền hiếp dân, thì mấy ông nội của nó đem nó về dạy lại hết đi.

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here