“Quyết Định” xóa tội cho Nguyễn Tấn Dũng

- Quảng Cáo -

Một tài liệu đóng dấu “TỐI MẬT” dưới chữ ký của Thường trực Ban Bí Thư Lê Hồng Anh, thay mặt Bộ Chính Trị Khóa XI đã ban hành Quyết Định mang tính “xóa sổ” về các tố cáo liên quan đến nhân thân và gia đình của ông Nguyễn Tấn Dũng.

Quyết Định lại ban hành ngay vào lúc Đại Hội 12 khai mạc, ngày 21 Tháng Giêng, 2016 tại Hà Nội là một điều khó hiểu.

Hơn thế nữa, hai ngày trước khi phiên trù bị Đại Hội 12 bắt đầu nhóm họp với sự tham dự của 1.510 đại biểu, ngày 18 Tháng Giêng, một Hội nghị đặc biệt của Bộ Chính Trị nhóm họp để nghe báo cáo của Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương Đảng và Tiểu Ban Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ Trung Ương về gia đình và cá nhân ông Dũng.

Nội dung Quyết Định nói trên không có gì mới. Nó vẫn dựa theo những gì mà Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương Đảng điều tra và đưa ra báo cáo kết luận vào năm 2010 như nhân thân của ông Nguyễn Bá Bang, suôi gia của ông Dũng, những phát biểu lên án Trung Quốc mạnh mẽ của ông Dũng ở Philippines, vấn đề quốc tịch Hoa Kỳ của Nguyễn Thanh Phượng, con gái lớn của ông Dũng và sự giàu có một cách bất thường của thân nhân ông Dũng.

- Quảng Cáo -

Vấn đề đặt ra là tại sao Bộ Chính Trị đã để đến ngày gần Đại Hội 12 mới họp và nhất là để cho Lê Hồng Anh, thay mặt Bộ Chính Trị đưa ra Quyết Định mang tính “xóa tội” cho ông Dũng ngay lúc khai mạc Đại Hội.

Chắc chắn là trong phiên phọp ngày 18 Tháng Giêng, 2016 ông Nguyễn Tấn Dũng đã chấp nhận rút lui 100%, tức là từ bỏ cuộc đua ghế Tổng Bí Thư với ông Trọng ngay tại Đại Hội, nên vì thế mà ông Nguyễn Phú Trọng đã để cho Lê Hồng Anh, Thường trực Ban Bí Thư, cánh tay mặt của ông Trọng ký quyết định “xóa” những tố cáo đối với gia đình ông Dũng.

Quyết Định này cũng đã thể hiện bước lùi của Nguyễn Tấn Dũng: Hy sinh đời bố để củng cố đời con.

Vì nhờ sự “xóa tội” qua Quyết Định chính thức của Bộ Chính Trị Khóa XI, ông Dũng mới có thể trở về Kiên Giang an toàn, sau 10 năm làm mưa làm gió trong chức vụ Thủ Tướng chăng?

Quyết Định ‘TỐI MẬT” dưới chữ ký Lê Hồng Anh thêm một diễn biến cho thấy là thủ đoạn hạ bệ ông Dũng được phe nhóm ông Nguyễn Phú Trọng dàn dựng khá công phu, từ sau khi tung ra Quyết Định 244 vào tháng Sáu, 2014.

Phóng ảnh Quyết Định của Bộ Chính Trị Đảng CSVN mang tính "xóa tội" cho ông Nguyễn Tấn Dũng, ban hành ngay lúc Đại Hội 12 khai mạc.
Phóng ảnh Quyết Định của Bộ Chính Trị Đảng CSVN mang tính “xóa tội” cho ông Nguyễn Tấn Dũng, ban hành ngay lúc Đại Hội 12 khai mạc.
- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here