- Quảng Cáo -

Bạn không có “tham vọng chính trị”: Nhưng cần học tiếng Bắc để làm TBT

Theo lời Bác Trọng, các bạn nào không có “tham vọng chính trị”, muốn trở thành TBT cần phải học tiếng Bắc để thành người Bắc có “ní nuận” may ra hy vọng. Nếu không sẽ lận đận như anh Ba Dũng.
Vậy nên theo học thầy này mỗi ngày. (không được cười…!)

- Quảng Cáo -

ĐÃ CÓ 1 GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here