Nhân sự Đại hội XII: Trung ương giới thiệu chưa chắc trúng

Trung ương giới thiệu chưa chắc trúng
- Quảng Cáo -

HÀ NỘI  – Theo ông Nguyễn Đức Hà, Vụ trưởng, Ban Tổ chức Trung ương đảng CSVN, xác nhận với báo chí hồi cuối tuần qua thì quyền quyết định nhân sự lãnh đạo đảng cuối cùng vẫn “thuộc về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, chứ không phải cứ Trung ương giới thiệu là đã trúng.”

Người ta cho rằng quan điểm này của ông Hà, Ban Tổ chức Trung ương đảng CSVN với hàm Vụ trưởng, là nhằm bác bỏ dư luận gần đây cho rằng sắp xếp nhân sự cao nhất của Đảng đã an bài sau Hội nghị 14 vừa qua, với chức danh Tổng Bí thư lọt vào tay ông Nguyễn Phú Trọng.

Tuy nhiên, ông Hà cũng không quên lập lại lời của ông Nguyễn Phú Trọng là tại Hội nghị 14 vừa qua, “trung ương đã bỏ phiếu giới thiệu nhân sự có thể giữ chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước với số phiếu rất tập trung.”

Sự tương tranh quyền lực nhằm vào ghế Tổng Bí Thư giữa ông Nguyễn Phú Trọng và ông Nguyễn Tấn Dũng đã diễn ra gay gắt trong những ngay qua trước khi Đại Hội XII diễn ra trong tuần này. Nhiều đảng viên tố cáo ông Nguyễn Phú Trọng đã áp đặt Quyết định số 244-QĐ/TƯ của Ban Chấp Hành Trung Ương khóa XI, quyết định này vốn phản dân chủ nhằm loại đối thủ Nguyễn Tấn Dũng, trong đó quy định “các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư không được đề cử nhân sự chủ chốt ngoài danh sách Bộ Chính trị chọn”, cũng như “không được ứng cử hay nhận đề cử nếu không có tên trong danh sách của Bộ Chính trị đề cử.”

- Quảng Cáo -

Được biết, Đại hội đảng CSVN lần thứ XII sẽ bắt đầu từ ngày 20 tháng Giêng tới đây với một ngày trù bị trước khi khai mạc chính thức và sẽ kéo dài đến ngày 28. Theo dự trù, sẽ có khoảng 1.510 đại biểu trên cả nước về tham dự Đại hội lần này. Sự tranh dành chiếc ghế lãnh đạo Đảng vẫn chưa ngã ngủ cho đến khi Đai kết thúc vào tuần tới.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here