Giới đầu tư ngoại quốc tại Việt Nam tố cáo bị phân biệt đối xử

- Quảng Cáo -

Các thành viên tham dự hội nghị về chính sách thuế tại Hà Nội mới đây cho biết, sự mâu thuẫn trong chính sách ưu đãi đầu tư hiện nay là mối quan tâm lớn của các công ty ngoại quốc tại Việt Nam.

HÀ NỘI – Một số khá đông trong 300 nhà đầu tư tham dự hội nghị, đã lên tiếng kêu gọi Việt Nam thảo luận về yêu cầu cập nhật chính sách thuế của Việt Nam, vì có sự phân biệt trong cách đối xử, mặc dù họ đang hoạt động trong cùng một hệ thống pháp luật.

Theo Luật Đầu tư, tổ chức cấp giấy phép đầu tư cho các doanh nghiệp ngoại quốc có quyền quyết định mức thuế suất ưu đãi. Tuy nhiên, chỉ vài năm sau khi bắt đầu hoạt động, các tổ chức thuế vụ ở địa phương đã áp dụng mức thuế quá cao.

- Quảng Cáo -

Theo bà Hương Vũ- phó tổng giám đốc Tổ chức Cố vấn Thuế vụ của công ty Ernst & Yong Vietnam- thì sự mâu thuẫn giữa hai bộ luật khác nhau không những chỉ gây nhiều trở ngại trong hoạt động của các doanh nghiệp, mà còn làm giảm sức hấp dẫn của môi trường đầu tư tại Việt Nam. Tuy chính sách thuế đã được cải thiện trong hai năm qua, nhưng một số qui định mới được ban hành đã ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp. Có sự phân biệt giữa các chuyên gia và công nhân trong việc giảm trừ thuế cho thuê và xây dựng nhà.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here