Một chi nhánh Agribank.
- Quảng Cáo -

Việc ứng viên là con của cán bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) được cộng điểm ưu tiên khi thi tuyển vào ngân hàng nầy đang gây bất bình không ít trong dư luận.

Trong thông báo tuyển dụng một số chức danh thuộc các bộ phận kế toán, tín dụng, thanh toán quốc tế, công nghệ thông tin… của Agribank, con cán bộ đang làm việc trong hệ thống của ngân hàng nầy được cộng 30 điểm trên thang điểm 100 khi dự thi tuyển xin việc.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam có hơn 2000 chi nhánh, phòng giao dịch trải rộng xuống đến huyện, xã ở hầu hết các tình và thành phố. Agribank là một trong những ngân hàng chủ lực hiện nay trong nước với vốn của nhà nước.

Việc con ông cháu cha trước nay được tuyển dụng không phải là chuyện lạ, nhưng công khai ưu tiên cho con cán bộ đang làm việc trong thông báo tuyển dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam là điều mới.

- Quảng Cáo -

Cơ hội kiếm được việc làm để mưu sinh và thăng tiến của con em thường dân ngày càng nhỏ lại đáng kể trong thể chế thiếu vắng sự giám sát của người dân.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here