Dự thảo “Luật về Hội” là gọng kềm đối với các tổ chức Xã Hội Dân Sự độc lập ?

- Quảng Cáo -

Trong tuần qua, Luật sư Hà Huy Sơn và Luật sư Nguyễn Văn Đài đã có những nhận định về Dự thảo mang tên Luật về Hội do Quốc hội Việt Nam đưa ra, và được đăng tải trên trang mạng http://thuvienphapluat.vn/archive/Luat-ve-hoi-vb280232.aspx, với những bất cập, cũng như mang tính XIN – CHO.

Những bất cập đó là gì ? Đây có phải là gọng kềm đối với các tổ chức Xã Hội Dân Sự độc lập đã và đang tiếp tục xuất hiện tại Việt Nam hay không ? Mời quý thính giả cùng nghe phân tích của Linh mục Phan Văn Lợi qua cuộc phỏng vấn do phóng viên Trần Quang Thành thực hiện.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here