Điều trần về NQ & TNLTVN tại QH Canada ngày 28-5-2015

- Quảng Cáo -

Phóng sự: Điều trần về Nhân Quyền & Tù Nhân Lương Tâm VN tại QH Canada ngày 28-5-2015 trong cuộc vận động cho TNLT đang gánh chịu án tù nặng nề ở VN, đặc biệt là Hồ Đức Hòa, Đặng Xuân Diệu, và Nguyễn Đặng Minh Mẫn

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here