Trên 80% công nhân Việt Nam không hài lòng với mức lương

- Quảng Cáo -

Cơ quan JobStreet.com Việt Nam vừa công bố kết quả nghiên cứu tại cuộc họp báo ngày 20 tháng 5 ở Sài Gòn. Theo bản phúc trình nghiên cứu, trên 54% công nhân Việt Nam cho rằng họ đang nhận mức lương thấp hơn so với thị trường, và trên 80% công nhân cho biết họ không hài lòng với mức lương đang có.

Bà Angie S.W. Phang – Tổng Giám Đốc JobStreet.com Việt Nam- nhận xét rằng, năng xuất lao động của công nhân Việt Nam còn thấp, những sinh viên mới ra trường chỉ biết lý thuyết không rành kỹ thuật áp dụng, không phù hợp với mục tiêu tuyển dụng của các doanh nghiệp.

Theo số liệu của JobStreet.com, vị trí quản trị cao cấp tại các doanh nghiệp Việt Nam có mức lương từ 1,300 tới 1,845 mỹ kim một tháng, thấp hơn mức lương ở Singapore 4 lần, kém hơn Malaysia trên 2 lần.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here