Công an lại hành hung các nhà hoạt động dân chủ

1
- Quảng Cáo -

 

- Quảng Cáo -

ĐÃ CÓ 1 GÓP Ý

 1. NHAN SINH QUAN

  “May doi banh-duc co xuong

  May doi cong-Phi ma thuong dan minh”

  Sa-tan cong-Phi Ba-dinh:

  Tay sai cong-Phi Bac-kinh toi-do

  Giac-mao giac-Mac giac-ho

  Hai dan hai Nuoc giac-no cuop-can

  “Cai-cách-ruong dat” sat nhan

  Xam lang cuop Nuoc Viet-Nam-Cong-Hoa.

  Dan-Tri.

Comments are closed.