Việt Nam, một năm sau vụ giàn khoan HD 981

0
- Quảng Cáo -

HD 981Giàn khoan HD 981 của Trung Cộng kéo vào biển Đông vừa tròn 1 năm. Từ đó tình hình chính trị Việt Nam đã thay đổi như thế nào ? Có những sự kiện gì xảy ra ? Để tìm hiểu vấn đề phóng viên Nguyễn Vũ có liên lạc với ông Nguyễn Bắc Truyển là một nhà dân chủ đã nhận định về sự kiện giàn khoan HD981, mời quý vị cùng theo dõi.

 

 

 

- Quảng Cáo -

 

 

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here