Tàu cá Lý Sơn bị tàu “lạ” húc ở Hoàng Sa

- Quảng Cáo -

 

- Quảng Cáo -