Hiện trạng của tù nhân yêu nước Đinh Nguyên Kha

1
- Quảng Cáo -

Vào ngày 24.07.2014 gia đình tù nhân yêu nước Đinh Nguyên Kha đã có buổi thăm gặp anh. Anh Đinh Nhật Uy, anh trai của anh Đinh Nguyên Kha đã kể với phóng viên Thanh Lan về tình trang của Đinh Nguyên Kha trong trại giam Xuyên Mộc như sau:

- Quảng Cáo -

ĐÃ CÓ 1 GÓP Ý

  1. Tù nhân lương tâm Đinh Nguyên Kha cùng thời gian với Phương Uyên nhưng bị ngồi tù quá lâu.Nhìn lại đất nước nguy nan,bỡi hàng ngũ đảng csVN,cuối đầu làm quan thái thú cho giặc Tàu là kẻ thù truyền kiếp của dân tộc VN. Tuồi trẻ như Nguyên Kha dấn thân tham gia tranh đấu quyền lợi cho đồng bào bị ngoại bang áp chế lao động,bốc lột sức lao động của công nhân hằng ngày.Đâu tranh bè lũ cs hèn với giặc ác với dân.
    TN như Nguyên Kha là ngọn đuốc cho đất nước mở đường cho bao ngàn TN khác đang còn vô cảm…

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here