Gs Lưu Trung Khảo : Đảng CSVN là một đảng phi dân tộc  

- Quảng Cáo -

Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương là ngày rất quan trọng đối với mọi người Việt Nam. Hơn 30 năm trước người Việt dù phải rời bỏ quê hương, dù mới chân ướt chân ráo đến Hoa Kỳ, nhưng chưa bao giờ dám quên ngày Giỗ quan trọng này.

Mới đây trong công văn số 1063/QĐ-TTg, ký ngày 2 tháng 7 năm 2014, có tiêu đề phê duyệt kế hoạch tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2014 – 2015, CSVN đã quy định một số ngày lễ, trong đó ngày Giỗ Tổ Hùng Vương không còn được coi là ngày lễ ở cấp quốc gia nữa, mà chỉ tổ chức tượng trưng ở tỉnh Phú Thọ.

Các nhà sử học và xã hội học trong nước đang hết sức ngạc nhiên về quyết định này của Hà Nội. Vì việc nhấn mạnh nguồn gốc và nâng cao tinh thần dân tộc của người Việt Nam lúc này hết sức quan trọng, đặc biệt lúc hoạ xâm lăng từ phía Bắc đang ngày càng rõ.

Riêng Giáo sư Lưu Trung Khảo đã chia sẻ quan điểm với phóng viên Mai Hương về sự kiện này, mời quý vị cùng theo dõi.

- Quảng Cáo -

ĐÃ CÓ 1 GÓP Ý

  1. Họa đất nước VN chúng ta sắp đến nơi rồi đồng bào ơi !.Đảng csVN đang xóa dần tất cả những di tích lịch sử,việc nào,nơi nào mà người dân An nam chúng ta đã đánh đuổi quân Tàu ngàn xưa trước đây, ngày nay cs bán nước,cúi đầu tuân phục theo lệnh Tàu công.
    Mối hiểm họa và lâm nguy !Hãy cùng quyết tử đánh đuổi dân Tàu và bè lũ đảng csVN,càng sup đổ mau mới mong thoát khỏi ách nô lệ Tàu phương Bắc.

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here