Blogger JB Nguyễn Hữu Vinh : sự khắc nghiệt và hèn hạ của lao tù Cộng Sản

- Quảng Cáo -

Trong thời gian qua nhiều tù nhân lương tâm đã lên tiếng phản đối, tố cáo chế độ lao tù Cộng Sản. Với những hành vi lén lút và đê tiện nhà cầm quyền Việt Nam đã chà đạp nhân phẩm làm người và vi phạm trắng trợn.

Trong khi đó, theo nguyên tắc, khi bắt người đi tù, dù họ có mất quyền công dân, thì họ vẫn là con người và quyền con người vẫn phải đảm bảo cho họ. Quyền đó bao gồm quyền được tôn trọng nhân phẩm, quyền sống.

Từ Hà Nội blogger Nguyễn Hữu Vinh đã nhận định về sự kiện này như sau :

 

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here