Linh mục Đinh Hữu Thoại và việc thành lập công đoàn độc lập

- Quảng Cáo -

LmDHThoai 300x225Khởi đi từ một cuộc họp của các tổ chức Xã Hội Dân Sự và tôn giáo vừa diễn ra tại chùa Liên Trì sáng ngày 5/6/2014. Trong buổi họp mặt này, các tổ chức xã hội dân sự đã thống nhất với nhau về các quyền tự do hội họp và lập hội, đặc biệt là việc thành lập công đoàn độc lập; yêu cầu nhà nước trả tự do cho 3 nhà hoạt động bảo vệ công nhân là Đoàn Huy Chương, Đỗ Thị Minh Hạnh và Hoàng Quốc Hùng; cũng như thảo luận phương hướng đấu tranh dân chủ và việc làm truyền thông xã hội sao cho hiệu quả. Đây có thể được xem là bước khởi đầu mới cho phong trào đấu tranh dân chủ tại Việt Nam.

Ngày 8.6.2014, 18 tổ chức Xã hội Dân sự đã đồng ký tên bản Tuyên bố về Công đoàn độc lập Việt Nam.

Linh mục Đinh Hữu Thoại, một trong những người ký tên bản Tuyên bố đã cho biết ý kiến của mình với phóng viên Hoàng Long như sau:

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here