Tuyên bố chung của 20 Tổ Chức, Hội Đoàn người Việt trên thế giới về gian khoan Hải Dương 981 xâm nhập vùng biển Việt Nam

0
- Quảng Cáo -

Hôm 11 tháng 5 năm 2014 vừa qua, một bản Tuyên Bố chung của 20 tổ chức, hội đoàn người Việt khắp nơi trên thế giới, về việc một giàn khoan của Trung Quốc đã xâm nhập vùng biển của Việt Nam. Để tìm hiểu vấn đề, phóng viên Nguyễn Vũ đã liên lạc với Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, hiện là Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hợp Trung Ương Nghị Hội Toàn Quốc Người Việt tại Hoa Kỳ và là một trong những người ký tên trong Bản tuyên bố chung.

Xin mời qúy thính gỉa theo dõi cuộc thảo luận giữa PV. Nguyễn Vũ và GS Nguyễn Ngọc Bích.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here