Kỹ sư Phạm Văn Trội : “người dân Việt Nam đang bị nhốt trong một nhà tù rất lớn”

0
- Quảng Cáo -

“… ở Việt Nam chúng ta chưa bao giờ có tự do. Dẫn chứng là quyền làm người ở Việt Nam mà chúng ta đều biết là trong thời gian qua đều bị mất tự do, và có thể nói người dân Việt Nam đang bị nhốt trong một nhà tù rất lớn, một nhà tù của chế độ CSVN.

Thí dụ là nhiều người không có quyền phát biểu, rồi không được tự do lập hội, lập đảng… Ngay cả quyền tự do đi lại cũng luôn bị ngăn cản hạn chế…”

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here