Tin Nhanh Số 7: Một số tranh luận quan trọng trong phiên tòa vào buổi sáng

- Quảng Cáo -

Khi tòa án hỏi tại sao các Thanh Niên Yêu Nước kháng án, họ khẳng định các việc làm của họ là những việc xây dựng lại đất nước, vì lòng yêu nước họ muốn canh tân đời sống bản thân mình, từ đó học hỏi rút ra những kinh nghiệm hiểu biết để xây dựng đất nước chứ không có mục đích nào là phản động.

Các luật sư cũng khẳng định “Bất Bạo Động” chưa gây ra hậu quả gì cả và Viện kiểm sát chẳng đưa ra được chứng cớ nào rõ ràng để mọi người thấy các thanh niên này phạm tội

Mời quí thính giả theo dõi lời tường thuật của anh Hồ Văn Lực, em ruột của TNYN Hồ Đức Hòa.

Nhiều bà con đội mưa đứng ủng hộ 8 TNYN bên ngoài tòa án

- Quảng Cáo -

image003

ctm

Ngọc Hạ, Anh Quyên tường thuật
1 giờ 30 trưa ngày 23/5/2013 (giờ VN)

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here