Đại diện 5 tôn giáo trình bày về Bản Tuyên Bố Chung sửa đổi Hiến Pháp 1992

- Quảng Cáo -

Hôm 1/05 vừa qua, đại diện 5 tôn giáo chính tại Việt Nam bao gồm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, mà đại diện là Hòa Thượng Thích Không Tánh; GH. Công Giáo với Linh mục Đinh Hữu Thoại và Linh mục Lê Ngọc Thanh thuộc Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn;  GH. Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Túy với cụ Lê Quang Liêm; GH. Cao Đài Chính Thống Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ tòa thánh Tây Ninh với ông Chánh Trị Sự Hứa Phi; và các Mục sư Nguyễn Hoàng Hoa, Mục sư Hồ Hữu Hòa thuộc Giáo Hội Veteran Việt Nam Hoa Kỳ, đã cùng ký tên vào Bản Tuyên Bố Chung về việc sửa đổi Hiến Pháp năm 1992 của nhà nước CHXHCNVN.

Trong buổi hội luận hôm nay, chúng tôi có mời Linh mục Đinh Hữu Thoại, Mục sư Nguyễn Hoàng Hoa và Ông Hứa Phi để trình bày về Bản Tuyên Bố Chung.

Mời quý vị cùng theo dõi :

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here