Mừng Anh Trở Về Với Nhân Dân

- Quảng Cáo -

nguyen-chi-duc 2Ngày13/09/2012 người đảng viên đảng CSVN Nguyễn Chí Đức, làm đơn xin ra khỏi đảng. Anh chính là người đi biểu tình chống Trung Quốc và bị một công an đạp lên mặt.  Đừng coi việc rời khỏi đảng như lời chia tay buồn một lần đi không trở lại. Lấy mốc điểm ngày Nguyễn Chí Đức ra đi đến nay trong chúng ta không ai có thể biết rằng có bao nhiêu đảng viên đã tự động rời khỏi đảng ? Nếu có người đưa đơn tung lên mạng với hình ảnh tươi vui như Nguyễn Ngọc Diễm Phượng, thì chắc cũng có người dù vẫn đang mặc áo và mang thẻ đảng, nhưng trong lòng họ, họ đã rời bỏ đảng và đã ra đi trong âm thầm…

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here