Bệnh Tương Tư

- Quảng Cáo -

Thi sĩ nguyễn Bính viết: “Gió mưa là bệnh của trời Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng ” Người ta bảo thơ Nguyển Bính là những bài ca dao trữ tình. Người Việt Nam nào mà không yêu mến và hãnh diện về ca dao về cái nền văn học dân gian truyền miệng đó. Ngày hôm nay chúng ta hãy đi thử đi vào căn bệnh đã đánh ngã bao tâm hồn thi sĩ qua ca dao Việt Nam: bệnh tương tư…

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here