Buổi tiệc ” Cây Mùa Xuân ” gây quỹ yểm trợ dân chủ quốc nội.

- Quảng Cáo -

Tham dự buổi tiệc gây quỹ giúp cho các nhà dân chủ quốc nội để nói lên tinh thần chúng ta luôn luôn hỗ trợ cho những nhà dân chủ, những nhà tranh đấu tại quốc nội.

Ông bà thường nói „Quốc gia hưng vong“ thất phu hữu trách. Đất nước ta đang bị cai trị bởi một chế đô bạo tàn, một chủ nghĩa ngoại lai… (Ông Nguyễn Thanh Giàu, đại diện Hội Đồng Liên Tôn tại Hoa Kỳ).

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here