Viết cho những người lính bị xóa bỏ. (Nguyệt Quỳnh)

- Quảng Cáo -

Những câu thơ trên Nguyễn Đình Chiến viết cho những người lính trẻ nằm lại Lạng Sơn trong cuộc chiến tranh Biên Giới năm 1979. Bài thơ khắc thật sâu vào lòng tôi một nỗi thương cảm tận cùng. Nỗi thương cảm đã mặn hơn cả nước mắt khi nhìn thấy những khuôn mặt non trẻ rạng rỡ của họ.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here