Đảng đã làm gì cho dân

- Quảng Cáo -

 Sau cuộc chiến tranh với tên gọi mỹ miều “giải phóng dân tộc” để xô đẩy hàng triệu thanh niên Bắc Việt một mất một còn với chính đồng bào ruột thịt miền Nam để giành ngôi vị độc tôn lãnh đạo cho Cộng Sản; một chế độ cai trị tàn bạo mà bằng chứng là người dân Việt liên tục bỏ nước ra đi cho đến tận bây giờ.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here