Nhận định của ông Lý Thái Hùng về ý kiến của một số trí thức Việt Nam cho một dự thảo hiến pháp hoàn toàn mới

- Quảng Cáo -

Nhà cầm quyền CSVN hiện đang mở một cuộc vận động người dân góp ý kiến vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, kéo dài 3 tháng từ ngày 2/1 đến 31/3 năm 2013. Hiện tại có đông người tham gia góp ý dưới nhiều góc nhìn khác nhau..

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here