Nhận định của chị Kim Chi về bản án của anh Nguyễn Đình Cương

- Quảng Cáo -

Qua diễn tiến và kết quả luận tội tuyên án của phiên tòa kéo dài hai ngày, mồng 8 & 9 tháng 1 năm 2013, xét xử 14 Thanh Niên Yêu Nước tại Tòa án Vinh – Nghệ An của Đảng Cộng Sản Việt Nam, đã bị quốc tế lên án cũng như gia đình thân nhân và đồng bào khắp nơi rất phẫn nộ…

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here