Tâm tình của Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân sau ngày được Tự Do (phần 2)

- Quảng Cáo -

Trong suốt 9 tháng trong tù thì vào tháng thứ tư là bắt đầu tôi suy nghĩ… với một niềm vui rằng mình đã có cơ hội chia sẻ một số các khó khăn với những người đấu tranh dân chủ trong nước…

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here