Phỏng vấn cụ Nguyễn Trọng Vĩnh về việc bỏ điều 4 hiến pháp

0
Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh
- Quảng Cáo -

Trong những ngày qua chúng ta nhận thấy một trong những người đóng góp trong dự thảo bản Hiến Pháp này là Cụ Nguyễn Trọng Vĩnh. Cụ Nguyễn Trọng Vĩnh cũng đã đưa ra một đề nghị rằng…

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here