Kỹ nghệ tuyên truyền của cộng sản

- Quảng Cáo -

Cổ nhân có câu: “Trăm nghe không bằng một thấy”, chỉ khi nào được chứng kiến sự việc thì chúng ta mới thực sự thấm thía và thấu hiểu nội tình, không nên chỉ vì nghe một ai đó nói mà vội tin, nhất là trong xã hội CS bây giờ. Hãy xem họ làm gì và làm như thế nào thay vì nghe họ nói như thế nào, tốt nhất là kết hợp cả hai để xem lời nói có đi đôi với việc làm hay không,…

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here