“Một người bạn quý của dân chủ qua đời” của Hà Sĩ Phu

- Quảng Cáo -

Nhà thơ Tú Sót, tức Chu Thành Thi tạ thế ngày 27 tháng 3, 2006, thọi 77 tuổi. Nhiều người bạn cùng chí hướng không kịp ra Hà Nội tiển đưa người bạn quí đã ngồi với nhau tại Đà Lạt bùi ngùi tiếc thương. Kính mới quí vị nghe bài viết của Hà Sỹ Phu với tựa đề Một Người Bạn Quí của dân chủ qua đời.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here